ЗА НАС

HORIZON SOFTWARE SOLUTIONS - МЯСТОТО КЪДЕТО ИНОВАЦИИТЕ И КРИСТАЛНАТА ЯСНОТА СРЕЩАТ СКОРОСТТА И КАЧЕСТВОТО НА УСЛУГАТА

Софтуерната платформа на Horizon Software Solutions позволява на B2B2C (бизнес към бизнес към потребител) организациите да увеличават приходите и стимулират растежа си чрез по-ефективен, многоканален и автоматизиран маркетинг.

Платформата за автоматизиран маркетинг iClarity B2B2C е уникална в предоставянето на единно решение, обединяващо система за CRM (управление на взаимоотношенията с клиентите) с модули за управление на програми за лоялност и маркетингови кампании. iClarity B2B2C координира и оптимизира съвместната работа на всички партньори и посредници на търговските дейности, за да създаде интелигентни, интегрирани маркетингови кампании, които не се влияят от географски и логистични бариери.

iClarity предлага следните модули на банките, на телекомуникационните фирми, на производителите, на търговците на едро и дребно, както и на компаниите предлагащи маркетингови услуги, в т.ч. и на правителствените организации:

  iClarity Social CRM е система, която предоставя усъвършенстванo и интелигентно управление на взаимоотношенията с клиентите в реално време, което улеснява пълното задоволяване на нуждите им. Системата обединява информацията от платформите на социалните мрежи, с традиционната методика за управление на клиенти, като добавя иновативни обществено-медийни щрихи, които допринасят за всеобхватното задоволяване на съвременните потребители.

  iClarity Loyalty Portal (Програма за лоялност) - помага за изграждане на лоялни клиенти и за увеличаване оборота от тях. Управлението на високо ефективни програми за лоялност вече е възможно благодарение на най-новите технологии за създаване на маркетингови кампании. Управлението на взаимоотношенията и лоялността на клиентите чрез iClarity не изисква наличието на ИТ персонал.

  Платформата за електронна търговия iClarity eCommerce - предоставя възможност за контрол и гъвкави решения на всички участници по веригата на търговските взаимоотношения. Различните нива на достъп до Платформата позволяват на производителите и търговците на едро да контролират достъпа до информация и артикули на партньорите в търговската дейност. Те имат и възможност да поддържат неограничен каталог от продукти в iClarity. Чрез Платформата, търговците на дребно могат много бързо да си създадат онлайн магазин със собственото лого и фирмена информация. iClarity улеснява придобиването и предлагането на продукти от доставчици и позволява продажбата към крайните клиенти в реално време, като заплащането се извършва онлайн.

  iClarity Campaign Management (модул за управление на маркетингови кампании) - обединява усилията на производителите и техните дистрибутори в лесна за използване от потребителите система за маркетингова автоматизация. iClarity се грижи за създаването на всички видове цифрови и традиционни кампании, както и за техния анализ и оптимизация.

  iClarity Data Marketplace - предоставя на нейните клиенти данни за фирми от различни държави, на които да се изпращат оферти за продукти и предложения за съвместна работа.

  iClarity Mobile - дава възможност на собствениците на Мобилни приложения, да ги интегрират с iClarity, което да им даде възможност за регистиране и управление на техните потребители, както и автоматизиране на рекламите към тях.

Правителствени и неправителствени организации от цял свят се доверяват на Horizon Software Solutions за автоматизирано управление на маркетинговите им стратегии, за управлението на връзките с клиентите и ключовите им бизнес процеси. Това определя техните ключови предимства, основани на прецизност на услугата и ценовата им ефективност. iClarity предоставя усъвършенствано ниво на обслужване на клиентите, чрез интегрирани, индивидуално подбрани и сигурни цифрови канали за комуникация.

Ако съпоставим iClarity с традиционните методики и решения, ще се наложи заключението, че платформата понижава разходите за автоматизация на маркетинга с 60 до 80%.