Campaign Management

iClarity Campaign Management е модул за управление на маркетингови кампании и е предназначен за производители и търговци, които разпространяват и управляват продуктите и услугите си чрез партньори и посредници. Платформата обединява усилията на производителите и техните дистрибутори в лесна за използване от потребителите система за маркетингова автоматизация. iClarity се грижи за създаването на всички видове цифрови и традиционни кампании, както и за техния анализ и оптимизация.

iClarity Campaign Management позволява на маркетинговите агенции да създават автоматизирани маркетингови кампании. Те са базирани на индивидуалния подбор на клиентите на база техните данни, потребителското им поведение, като се използва най-предпочитания от клиента метод за комуникация. Маркетинговите програми могат да бъдат управлявани, тествани и оптимизирани след въвеждане в действие, чрез различни средства – имейл, sms, уеб, мобилно устройство и социални мрежи (Facebook, Twitter, Weibo, Skype, Google AdWords), в това число и платени реклами.

Функционални особености

  Потребителска информация, покупки и други събития са използвани за създаването на списъци от клиенти, всеки от които се свързва с различна кампания.

  Възвращаемостта на инвестициите от кампаниите се следи от различни източници, като: органично и платено търсене, външен източник, социална медия, имейл маркетинг, директен трафик, посещаемост на уебсайт и други кампании.

 Платформата iClarity измерва и анализира успеваемостта на кампаниите, използвайки специални индикатори за изпълнение на целите.

  Проследяване на посещаемостта на уебсайта.

  Кампании и оферти за лоялност, които са базирани на гео-локацията на потребителите.

 Специализирана Big Data технология се използват за съхранение, управление и анализиране на информацията за кампаниите.

  Отчети в реално време на реакцията на потребителите на имейли и целеви страници чрез проследими линкове; както и на Facebook и Google Adwords платени кампании; и Google Analytics..

  Поддръжа на всички съвременни бизнес модели за работа с платформата: SaaS, MaaS, както и различни структури на организациите: B2B2C, B2B и B2C.

  Иновативният респонсив дизайн на платформата осигурява достъп и чрез мобилни устройства и таблети.

Ключови предимства

  Подобрява и улеснява дейностите на B2B2C маркетинг отделите, които обработват сложни клиентски процеси, чрез различни цифрови канали за комуникация и големи обеми от проспекти, клиенти, транзакции, събития, анализи, информация от социални медии.

  Обединява в една платформа традиционните маркетингови кампании, оферти за лоялност, отзиви от кампании, интернет анализи заедно с информацията от социалните мрежи.

  Визуализиране на информацията в реално време позволява интелигентно управление на кампаниите и мигновена оптимизация.

  Оптимизираните и добре таргетиранини автоматизирани маркетингови кампании на системата, понижават разходите за реклама и повишават печалбите.

 Прецизната клиентска сегментация и анализ подобряват веригата на доставките.