eCommerce Suite

Платформата за електронна търговия iClarity предоставя възможност за контрол и гъвкави решения на всички участници по веригата на търговските взаимоотношения. Различните нива на достъп до Платформата позволяват на производителите и търговците на едро да контролират достъпа до информация и артикули на партньорите в търговската дейност. Те имат и възможност да поддържат неограничен каталог от продукти в iClarity. Чрез Платформата, търговците на дребно могат много бързо да си създадат онлайн магазин със собственото лого и фирмена информация. iClarity им улеснява придобиването и предлагането на продукти от доставчици и позволява продажбата към крайните клиент в реално време като заплащането се извършва онлайн.

Функционални особености

  Единна система за управление на доставчици, онлайн магазини, продукти, клиенти и разплащания.

  Единна система означена с бял етикет за всички производители, търговци на дребно и потребители.

  Аналитични отчети за следене на поръчките от всички партньори и посредници в търговията.

 Платформата може да се ползва като услуга (SaaS) на месечна база.

 Управление и добавяне на продукти и търговци на дребно към платформата в реално време.

 Гъвкави методи на разплащане.

 Поддръжка на XML и други средстава за интеграция, позволяваща лесна връзка между всички партньори и други софтуерни приложения.

 Позволява директна доставка на стоките от производителите и търговците на едро.

Ключови предимства

  Една обща Платформа за съвместно използване от всички участници в търговията и доставките: производители, потребители и търговци на дребно и техните онлайн магазини.

 Платформата е достъпна чрез Интернет и не изисква клиентите да осигурият хостинг, поддръжка или технически персонал.

  Намаляване на разходите за доставки благодарение на оптимизирания търговски процес.

 Търговците на дребно получават възможността да избират различни продукти, марки и да излагат стоката си в реално време, в свой собствен онлайн магазин.

 Подробни аналитични справки дават възможност за крос-селинг (предлагане на подбрани продукти на перспективните клиенти) и подобряване на обслужването.

  iClarity се грижи за ефективното управление на инвентара като следи нивото на наличност на стоката по цялата търговска верига.