Financials
Banking CRM and Data Management

С повече от 20 години опит, Horizon Software Solutions предоставя възможност на финансовите институции да завоюват нови пазари по-бързо и по-лесно с помощта на уеб базирани и мобилни приложения за отпускане на заеми, ипотеки, застраховки, кредитни карти и управление на лоялността на клиентите.

Horizon Software Solutions агрегира, обработва и класифицира цялостната информация от вътрешни и външни системи, в това число и данни от социалните мрежи.

Ипотеки

HSS предоставя утвърдени и достъпни CRM софтуерни решения за пазара на заеми за жилища. Структурата на iClarity покрива специфичните нужди в различните етапи от жизнения цикъл на ипотеките. Системата интегрира дейностите свързани с продажба, генерирането и процесите на вземане на решения с всички фронт и бек-офис процедури. По този начин процесът по отдаване на заеми за имоти се атвоматизира и отнема минути, вместо седмици.

Тази високоиновативна технология създадена от Horizon остави траен отпечатък в Англия и получи признание под формата на два Златни медала за Технологични услуги в сферата на Ипотечните Стратегии: „Gold Standard Mortgage Strategy Technology Service Awards“.

Заеми / Кредитиране

iClarity лесно може да се оптимизира за проектиране, създаване и прилагане на цялостни решения за системи за кандидатстване за кредитни карти и потребителски заеми, анализирайки данните на кандидатите, чрез връзка до агенциите изготвящи кредитни референции, систематизиране на решенията и прилагане на процеси до оферирането и издаването.

Екипът на Horizon има богато портфолио от изработени и приложени CRM системи за кредитиране за някои от водещите финансови институции, включително Barclaycard, Capital One Bank, First Direct Bank и Bank of Scotland.

Някои от основните функционалните особености на Платформата на Horizon - iClarity са:

  Предлагане на продукти и услуги към клиентите директно, чрез посредници или кол центрове, уеб чат и имейл.

  Уеб базиран фронт-енд за сигурна и бърза комуникация и получаване на решения. Лесно отпечатване на документи директно от уебсайта, без намесата на външни оператори.

  Лесно включване на посредници и брокери, възможно благодарение на функционалността на iClarity и неговата гъвкава архитектура, позволяваща интеграция със съществуващи системи на подизълнители.

Застраховки

Horizon предоставя утвърдени и достъпни решения за застрахователния пазар. Структурата на iClarity разглежда специфичните нужди в различните етапи от жизнения цикъл на традиционното застраховане, директно застраховане и посредничество. Системата интегрира дейностите свързани с продажба, офериране и процесите на вземане на решения с всички фронт и бек-офис процедури.

Екипът на Horizon е участвал в разработването и внедряването на няколко високоиновативни технологични решения създадени специално за застрахователния пазар. Те включват уеб базирано CRM решение, за водещия в Англия застрахователен продукт “MORE TH>N” и цялостна технологична инфраструктура върху която се гради успехът на HealthFund революционния доставчик на медицински застраховки.

Horizon решенията са комбинация от изключително адаптивни, готови за използване компоненти за ключови бизнес процеси, като:

  Уеб администрация за потребители, групи, посредници, продукти и за политикаta на фирмата.

  Управление на взаимоотношенията с клиентите и кейс мениджмънт.

  Работен поток и управление на задачите.

  Изчислителна платформа (Calculation engine) за Квоти, Такси, Плащания, Лихви.

  Управление на сметки, разплащания и налични средства.

  Управление на документацията (изготвяне, сканиране и прикачване онлайн).

  Лесна интеграция с други системи на трети лица (QAS, Bank Wizard, banking, accounting and back office software, sourcing systems, decisioning engines)

  Онлайн помощ и чатАко имате въпроси свързани с iClarity и нашите CRM банкови услуги, моля свържете се с:

Sir Richard Heygate, CRM Director, Email: Richard.Heygate@horizont.co.uk

Vesselin Vassilev, CEO, Email: Vesselin.Vassilev@horizont.co.uk