Franchise Management

iClarity Франчайз мениджмънт е обединяваща B2B2C (обслужваща цялата йерархична структура: бизнес към бизнес към потребител) платформа, създадена специално за франчайз организациите и техните потребители. Благодарение на него франчайзодателите и мастер франчайзополучателите по-ефективно контролират, комуникират, обучават, информират и поддържат връзкаta със своите франчайзополучатели. По този начин се осигурява спазване на корпоративния брандинг, политика и стандартни процедури.

iClarity Франчайз мениджмънтът позволява всички членове на Франчайз мрежата да поддържат връзка и да продават продукти и услуги на техните потребителите.

Платформата обединява портал за клиенти където те се регистрират, поръчват услуги и заплащат продуктите. Цялата информация и разплащане са обединени в една система от най-ниското ниво на франчайзинга до най-високото - франчайзодател. iClarity Франчайз мениджмънт платформата намалява разходите на франчайз веригите. Позволява ограничаване степента на достъп в зависимост от нивото на йерархия във франчайз мрежата.

Функционални особености

 Уеб-базиран портал за франчайзодатели, франчайзополучатели и потребители.

 Потребителска регистрация, календар следящ събития и инструмент за задаване на поръчки.

  Сигурно съхранение на маркетинговите материали на франчайза.

  360 градусов поглед върху информацията, свързана с клоновете и потребителите: поддържане на комуникацията с потенциални клиенти, клиенти, маркетинга на продуктите и услугите и продажбите.

  е-Commerce модула дава възможност за онлайн и офлайн заплащане на продукти, услуги и ваучери.

  Уеб модул за управление на съдържанието (за продукти, услуги, текст, изображения и видео) с вградена оптимизация за търсачки.

  Новите франчайз организации получават автоматично функциониращ уебсайт и система за продажби и управление на клиентите. Не се налага да плащат за хостинг, поддръжка и ИТ персонал.

  Модул отчети предоставя информация за целия Франчайз в реално време в това число репорти на най-високо ниво, финансови и счетоводни доклади на цялата мрежа.

 Модул онлайн Форум леснена комуникацията между франчайзите.

 iClarity е интегриран с Google Analytics за следене на възвращаемостта на инвестициите, ефективността на кампаниите и външни канали които генерират трафик към даден уебсайт.

  Интерфейс поддържащ различни езици.

  Новини, галерия и модули интегрирани с Facebook са част от стандартните функции.

Ключови предимства

  Водеща клауд-базирана технология, благодарение на която ще намалите разходите си, както оперативните, така и маркетинг.

  iClarity е самостоятелна платформа за франчайзи, която им позволява да управляват всички аспекти на дневните си дейности. Предоставя бек офис компоненти на всички членове на франчайза .

  Отчети за франчайз мрежата от най-високо ниво: благодарение на бизнес интелигентната функционалност, франчайзите са способни да проследят всички дейности обхванати от тяхната франчайз мрежа. Изпълнение на дейности от върха на веригата до франчайзополучателите с извеждане на отчети за приходи, продажби, средства на разположение и дори доклади за качество.

  С iClarity, франчайзополучателите ще съберат в една платформа целия си бизнес.

 iClarity предлага и портал на потребителя, където клиентите могат да се регистрират, избират услуги и заплащат.