Loyalty Portal

Приоритет за много компании е да изградят групи от лоялни клиенти, за да задържат най-ценните от тях, за по-дълъг период от време.

Доказан е фактът, че четири пъти по-вероятно е членове на програма за лоялност да извършат повторна покупка от един доставчик. Тези групи клиенти посещават по-често търговците на дребно, купуват повече и рекламират марките за разлика от клиентите, които не са част от програма за лоялност.

Изграждането на лоялност изисква дългосрочна стратегия - разбиране на индивидуалните нужди на клиентите, поддържане на постоянен диалог с тях и награждаването им при определени действия.

Порталът за лоялност на iClarity позволява на производителите и търговците да подобрят избора на клиенти и да ограничат вероятността за тяхното напускане благодарение на добре систематизирани програми за лоялност. Това, което отличава продуктът на iClarity е възможността за интегриране на лоялността с маркетинговите кампании и управление на взаимоотношението с клиентите, без да е необходим квалифициран ИТ персонал.

Функционални особености

  Леснo регистриране на нови лоялни членове - онлайн или в магазина.

  Дава възможност на клиентите да проверяват лоялните промоции и баланс онлайн, чрез мобилно устройство и на място.

  Позволява използване на натрупани бонус точки, спрямо индивидуалните предпочитания на клиента посредством подаръци, ваучери, пари в брой или лична сметка.

  Поддържа всички съвременни бизнес модели за работа с платформата: SaaS, MaaS, както и различни структури на организациите: B2B2C, B2B и B2C.

  Възможност да поддържа маркетинг и мениджмънт програми за лоялност, създадени и персонализирани от външни фирми.

  Програмата за лоялност на iClarity разполага с точкова система, която разпределя наградите от различните програми за лоялност, като приспада точки от клиентите, които са квалифицирани за членство в отделни категории (пр.Златна, Сребърна, Бронзова).

 Уеб базиран портал за клиенти и членове на клуб за лоялност.

  Мобилно приложение за лоялни клиенти – няма нужда от издаването на пластични карти.

  Персонализиран уебсайт за партньори и магазини – възможност за конфигуриране на индивидуален портал, който да съвпада с корпоративните цветове и дизайн.

  Съвременни форми на възнаграждение за лоялността - избор на различни методи за награждаване, като ваучери, процентни намаления, намаление с фиксирана сума, количествени или обемни награди, томболи, лимити, измервани чрез точкова или парична единица.

  Известия чрез имейл/sms/чат/социална медия– изпращане на рекламни кампании и известия, например, за да се напомни на клиентите, че са достигнали достатъчен брой точки за да получат награда.

Ключови предимства

  Обединена платформа за лоялност към производители, търговци, посредници и клиенти.

 Оптимизира активността на клиентите и повишава печалбата.

 Точни предложения в реално време, които подобряват обратната връзка от клиента.

 Програмата за лоялност се грижи за намаляване нивото на отказ на клиенти.

 Повишаване възвръщаемостта на инвестициите в резултат от оптимизирани маркетингови кампании.

 Маркетинговите екипи разполагат с 360-градусов поглед върху клиента и с всички инструменти необходими за извършване на сложни рекламни дейности.

 Предложенията могат да се базират на териториална локализация на клиентите.