Social CRM — Social Customer Relationship Management

iClarity Social CRM е система, която предоставя усъвършенстванo и интелигентно управление на взаимоотношенията с клиентите в реално време, което улеснява пълното задоволяване на нуждите им. Системата обединява информацията от платформите на социалните мрежи с традиционната методика за управление на клиенти, като добавя иновативни обществено-медийни щрихи, които допринасят за всеобхватното задоволяване на съвременните потребители.

Общуването чрез публичните медии е с нарастващо значение и това налага непрекъснат мониторинг на социалните мрежи. По този начин се предоставя ценна информация, за това как да бъде подобрена дадена услуга или продукт.

iClarity Social CRM дава възможност на компаниите и институциите да концентрират своите усилия върху разпространението на стоки, услуги и инициативи, като повишат ефективността на своите социални кампании. Системата ще оптимизира работата на отделите по поддръжка и ще рефлектира положително, в посока увеличаване на клиентите.

Функционални особености

Системата iClarity Social CRM е интегрирана с PayPal, Facebook, Twitter, Skype, Weibo, Google Analytics, Google AdWords.

Разполага с генератор и редактор на уеб страници и микросайтове.

Предоставя възможност за интеграция с Facebook и Twitter за публикуване на линкове към микросайтове.

Автоматизиране на индивидуални маркетингови кампании.

Автоматичен мониторинг и анализ на платени кампании чрез Google Adwords и Facebook.

Сегментация и оценка на клиентите базирана на множество фактори- клиентски профил, пазарно поведение, реакции и отзиви.

Системата може да генерира известия при съответно поведение на клиентите в социалните медии или в магазините при конкретна тяхна реакция в резултат на определена маркетингова кампания.

Ключови предимства

Автоматично изготвяне на списък с клиенти, подредени според определени критерии: географско положение, възрастова група, предпочитания, он-лайн поведение – посещения в Интернет, хронологични данни за техните покупки и плащания.

Модул за управление на работния поток, който следи изпълнението на дейностите и помага при степенуване на предстоящите задачи на отделите и служителите.

Възможност за добавяне на данни от трети системи чрез CSV файлове .

Потребителите на продукта могат да разгледат цялата активност на своите клиенти, за да изследват постигнатите резултати.