Високоиновативна технология

iClarity .NET Framework е основата на успешните и иновативни технологични решения на HSS. Платформата взаимства от предварително разработени .NET компоненти за извършване на всекидневни бизнес процеси, които бързо могат да се адаптират към вече интегрираните софтуерни решения. По този начин се съкращава времето за разработка и се намаляват разходите.

Платформата iClarity е оптимизирана по начин, който да гарантира бързи, надеждни и ефективни B2B, B2C и B2B2C решения, подходящи за правителствени организации, банкови институции, производители и търговци.

Софтуерната архитектурата на платформата се състои от отделни логически и физически слоеве, които отделят потрбителският интерфейс от бизнес правилата и базите данни. Tова позволява лесна интеграция с вътрешни компоненти и външни системи.

Модул за автоматично генериране на код, допринася за бърза разработка, като позволява на създадената архитектура и структура на данните да бъдат настроени към различни домейни.

Платформата е разработена на базата на изпитани от Майкрософт технологични подходи и практики.

Функционално гъвкавите решения предоставени от HSS могат да бъдат настроени, за да отговарят на индивидуалните изисквания на клиента, благодарение на адаптивна софтуерна архитектура.

Структурата на iClarity е изградена от 6 главни компонента:

1. iClarity Уеб компонент

  Уеб потребителски интерфейс, който е достъпен за използване от крайните и бек-офис потребители, посредници и кол центрове.

  Компонент за управление на съдържанието служи за промени по съдържанието на уеб-сайта.

  Уеб компонентът разполага с чат в реално време и интегрирана връзка със социалните мрежи.

2. iClarity Gateway

  Портал към външни (сорсинг) системи с цел представяне на данни по електронен път. Системата поддържа различни формати за съхранение на данните.

  Портал за връзка с различни канали за входяща и изходяща комуникация като: мобилен, SMS, чат и имейл канал.

3. iClarity Processing Engine

  Осъществява връзка с входящи канали и услуги, чрез предварително зададен интерфейс.

  Компонентите за Управление на задачи и работния поток, организират разпределението на дейности извършвани от хора и следят за изпълнението на индивидуално поставени задачи през системата в реално време.

  Компонентите за електронни услуги улесняват комуникацията с външни доставчици и предоставят стандартен достъп до функции на iClarity, като Изчисления, Комуникация, Отчет, Бек граунд процеси, Модул за вземане на решения и други.

4. iClarity Document Management System

iClarity DMS /СУД/ предоставя пълна функционалност за изготвяне и разпращане на брандирани и персонализирани документи.

Видовете документи са базирани на шаблони, които лесно се модифицират спрямо потребителските предпочитения. iClarity DMS /СУД/ има за цел да улесни разработката, модификацията и дизайна на документи по всяко едно време.

5. iClarity Компонент за мониторинг и изпращане на съобщения

iClarity предоставя инструменти за улесняване мониторинга и техническата поддръжка на системата.

6. iClarity Компонент за достъп до бази данни

Компонентът за достъп до бази данни, се използва от останалите програмни модули с цел достъп и управление на базите данни.