iClarity™ B2B2C

Единно решение за търговци, което обединява силата на маркетинга във всеки комуникационен канал и на всяко място.

Платформата за автоматизиране на електронната търговия и маркетинга iClarity B2B2C е уникална в предоставянето на единно решение, обединяващо система за електронна търговия и CRM (управление на взаимоотношенията с клиентите), с модули за управление на програми за лоялност и маркетингови кампании.iClarity B2B2C координира и оптимизира съвместната работа на всички партньори и посредници на търговските дейности, за да създаде интелигентни, интегрирани маркетингови кампании, които не се влияят от географски и логистични бариери.

За да работят ефективно с широка кръг от посредници, тези компании се нуждаят от силно адаптивни решения за автоматизация на маркетинговите си процеси – с което да рационализират управлението на търговската дейност и маркетинговата стратегия, съгласувано с всички нива на бранда/марката.

iClarity платформа за Автоматизиран маркетинг

Платформата за автоматизация на маркетинговите дейности iClarity предлага единен контрол над маркетинга и продажбите, чрез йерархична структура и селектиран достъп до Платформата на участниците в цялата верига на доставки.

Компаниите и браншовите организации могат да създават и изпълняват ефективни B2B2C маркетингови планове и кампании без да губят цялостен контрол над бранда/марката.

iClarity оптимизира маркетинговата дейност, освобождавайки маркетьорите от рутинните им задачи, свързани с териториалната координация и запазването на бранда, с реализацията и анализа на рекламните кампании. Това позволява на маркетинговите екипи да се съсредоточат над стратегическите дейности и подобрят ефективността и цената на тяхната работа.

iClarity улеснява измерването и повишаването на възвращаемостта на инвестициите. Цялостната информация за кампаниите и реакцията на клиентите е достъпна чрез единната платформа, което улеснява проследяването на редица ключови показатели. iClarity агрегира информацията за социалните мрежи, която в последствие се анализира и предоставя в табличен и графичен вид.

Ползватели на платформата и нейното внедряване

Платформата за автоматизация на маркетинговите дейности iClarity е гъвкаво и комплексно решение. Тя трансформира планирането, изпълнението и разпределението на задачите между различните екипи както и по веригите на доставката за широк диапазон от индустрии: в това число производство, търговия на едро и дребно, туристическа, логистична, финансова, правителствена, медийната и развлекателна.

С включването към платформата, организациите от различните индустрии ще получат автоматичен достъп до партньори и клиенти от цял свят. Те ще могат да създават електронни магазини и да следят наличностите мигновено. Техните реклами, промоции и маркетингови кампании ще бъдат изпращани до неограничен брой клиенти по света по всяко време. Веднага ще получават информация за резултатите на тези капмании, а техните Интернет магазини ще получават необходимото посещение.

Платформата осигурява качественото управление на клиентите и дава възможност да се създават програми за лоялност, които да стимулират клиентите да купуват повече и да бъдат лоялни.

Социални мрежи и Big Data

  Платформата предоставя обща среда за всички кампании и отзивите от тях. Прави ги лесни за управление, изпробване на тяхната ефективност, изпълнение и оптимизация по всички канали за комуникация, включително имейл, уеб, мобилни, събития и социални мрежи (пр. Facebook, Twitter, Weibo, Skype).

 Платформа за анализ на големи данни („Big Data”) - за обработка на подробна информация, като отзиви от социални мрежи, проследяване на линкове или териториална локализация.

Фуннкционални особености на платформата

  Единна международна и много езична B2B2C платформа за производители, агенции, посредници и търговци.

 Платформата за електронна търговия iClarity eCommerce - предоставя възможност за контрол и гъвкави решения на всички участници по веригата на търговските взаимоотношения. Различните нива на достъп до Платформата позволяват на производителите и търговците на едро да контролират достъпа до информация и артикули на партньорите в търговската дейност. Те имат и възможност да поддържат неограничен каталог от продукти в iClarity. Чрез Платформата, търговците на дребно могат много бързо да си създадат онлайн магазин със собственото лого и фирмена информация. iClarity улеснява придобиването и предлагането на продукти от доставчици и позволява продажбата към крайните клиенти в реално време, като заплащането се извършва онлайн.

  iClarity Social CRM е система, която предоставя усъвършенстванo и интелигентно управление на взаимоотношенията с клиентите в реално време, което улеснява пълното задоволяване на нуждите им. Системата обединява информацията от платформите на социалните мрежи, с традиционната методика за управление на клиенти, като добавя иновативни обществено-медийни щрихи, които допринасят за всеобхватното задоволяване на съвременните потребители. Тя позволява интеграцията към различни платформи за електронна търговия.

  iClarity Loyalty Portal (Програма за лоялност) - помага за изграждане на лоялни клиенти и за увеличаване оборота от тях. Управлението на високо ефективни програми за лоялност вече е възможно благодарение на най-новите технологии за създаване на маркетингови кампании. Управлението на взаимоотношенията и лоялността на клиентите чрез iClarity не изисква наличието на ИТ персонал.

  iClarity Campaign Management (модул за управление на маркетингови кампании) - обединява усилията на производителите и техните дистрибутори в лесна за използване от потребителите система за маркетингова автоматизация. iClarity се грижи за създаването на всички видове цифрови и традиционни кампании, както и за техния анализ и оптимизация.

  iClarity Data Marketplace - предоставя на нейните клиенти данни за фирми от различни държави, на които да се изпращат оферти за продукти и предложения за съвместна работа.

  iClarity Mobile - дава възможност на собствениците на Мобилни приложения, да ги интегрират с iClarity, което да им даде възможност за регистиране и управление на техните потребители, както и автоматизиране на рекламите към тях.

  Интерфейс на различни езици - Английски, Китайски, Испански, Български и Руски.

Статистика и анализи

  Платформата следи за ефективността на различните комуникационни канали, помагат при агитацията на клиентите.

  Възвращаемостта на инвестициите се проследява от различни източници, в това число органично и платено търсене в Интернет, социални мрежи, имейл маркетинг, директен трафик, чрез мобилни приложения и други кампании.

Плтаформата се предоставя за ползване директно от Интернет (Cloud). Съпоставяйки iClarity с традиционните маркетингови решения, платформата драстично понижава разходите за автоматизация на маркетинговите процеси.

  Създадена за B2B2C: iClarity платформа за Автоматизиран маркетинг е специално проектирана, за да покрива високите критерии на B2B2C организации.

  360 градусов поглед върху информацията, свързана с клоновете и потребителите: Обединено решение за поддържане на комуникацията с потенциални клиенти, маркетинга на продуктите, услугите и продажбите. iClarity илюстрира подробни графики и диаграми, което улеснва анализа на информация.

  Единно, координирано решение: Предоставя се за използване директно от Интернет (Cloud): iClarity е единствената B2B2C платформа, която обединява модули за създаване на маркетингови кампании, програми за лоялност, социални мрежи и франчайзинг.

  Подобряване на взаимоотношенията: Брандове и търговци на дребно, които използват iClarity могат да осъществят по-близки взаимоотношения помежду си, с цел постоянно подобряване на потребителския опит.

  Ако съпоставим iClarity с традиционните методики и решения, ще се наложи заключението, че платформата понижава разходите за автоматизация на маркетинга с 60 до 80%.

Правителствени и неправителствени организации от цял свят, както и наднационални компании се доверяват на Horizon Software Solutions за автоматизирано управление на маркетинговите им стратегии в реално време.